CAD / CAM / CNC Engineering
CNC Datacommunication
CNC Software Development

PowerShape Pro

Beschrijving: Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert men aan de hand van allerlei voorbeelden uit de mechanische sector 3D modellen in PowerShape Pro te tekenen en aan te passen. PowerShape is een hybride modeller daarom komen ook Reverse Engineering aspecten aan bod.
De cursist ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Zijn tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die hij aanpast in functie van de productie.
Programma
Inleiding
Help & Shortcuts
Workplanes & Alignments
Levels
Wireframe Modelling
Solid Modelling
Direct Solid Modelling
Surface Modelling
Surface Editing
Basic resurfacing Mesh
Mesh Edit Toolbar
Bloodhound Steering Support
Re Eng PI Block
Normale duurtijd: 3 dagen
Bemerkingen duurtijd:  
Extra voorkennis (*) : Geen
Doelstelling: De cursist is na de opleiding in staat om met behulp van PowerShape snel en efficiënt 3D modellen (zowel solids, surfaces, wire-frame als STL) te tekenen en/of aan te passen.
 
 

(*)  Wij veronderstellen de basis voorkennis van tekenaar/ontwerper. Technische tekeningen lezen mag geen probleem vormen.  Ook de vertrouwdheid met PC-gebruik is een vereiste. De taal van de opleiding is Nederlands. Het gebruikte handboek is Engelstalig maar is met metrische voorbeelden.